>> meer afbeelding

Goederenwagen FO3517 van de Staatsspoorwegen is de oudst bewaard gebleven goederenwagen in Nederland.
De wagen werd in 1864 gebouwd voor het vervoer van vee.

Huidige eigendom:
Het Spoorwegmuseum


Object

Goederenwagen FO3517

Gebruiker

Staatsspoorwegen (SS)

In bedrijf

1864

Railcategorie

hoofdspoor

Type / serie

Veewagen

In de eerste jaren van de spoorwegen was het vervoer voornamelijk op reizigers gericht. Met name voor het reizigersvervoer betekende de komst van het spoor een enorme verbetering: reizen kon steeds sneller. Het goederenvervoer vond nog voornamelijk plaats over de waterwegen of gewoon per boerenwagen. Al snel zag men echter ook de voordelen in van het vervoeren van goederen met de trein. Zeker in vergelijking met onze tijd, was dit eerste goederenvervoer per spoor buitengewoon kleinschalig; van massaal vervoer was nog helemaal geen sprake: er werden kleine pakketjes vervoerd, maar ook bijvoorbeeld vee dat door boeren per trein naar de wekelijkse streekmarkten gebracht werd.

De Staatsspoorwegen richtte zich na haar oprichting in 1860 al vrij snel op zowel het reizigers- als het goederenvervoer. In 1864 werd deze goederenwagen FO3517 gebouwd, die speciaal was ingericht voor het vervoer van vee. De wagen was geheel af te sluiten, afgezien natuurlijk van de luchtgaten voor de beesten. Binnen in de wagen waren de nodige haken bevestigd om het vee mee vast te kunnen zetten tijdens het transport.

Veewagen SS FO3517 als Railmonument

Veewagen SS FO3517 representeert de oudste typen goederenwagens die bij de spoorwegen in Nederland gebruikt werden en is als 19e eeuwse goederenwagen hoogst zeldzaam.
Als oudst bewaard gebleven goederenwagen kreeg dit object de A-status in het Nationaal Register Railmonumenten.