>> meer afbeelding

Stoomlocomotief 89 behoorde tot een locomotieftype dat gebouwd werd voor de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. De locomotief werd in 1880 onder de naam 'Nestor' in dienst gesteld ten tijde van de modernisering en uitbreiding van het spoorwegnet. De 29 locomotieven van dit type bleven in gebruik tot rond 1930.

Huidige eigendom: Het Spoorwegmuseum


Object

Stoomlocomotief 89

Gebruiker

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM)

In bedrijf

1880-1935

Railcategorie

hoofdspoor

Type / serie

Borsig

De Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij stond aan de basis van het ontstaan van de spoorwegen in Nederland. Nadat in 1839 de eerste treinen van dit bedrijf reden tussen Amsterdam en Haarlem, groeide het net van deze eerste spoorwegmaatschappij in de jaren erna gestaag, zij het in laag tempo, verder. Nadat de verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam en enige verbindingen in Noord-Holland waren voltooid, volgde vanaf 1874 de Oosterspoorweg van de hoofdstad naar Utrecht en Amersfoort, waar vandaan in de jaren daarna verder naar het oosten gereisd kon worden.

Voor de uitbreidingen naar het oosten van het land waren nieuwe locomotieven nodig. In dezelfde periode werd het brede spoor waarmee de spoorlijn naar Rotterdam oorspronkelijk was aangelegd, tot de inmiddels standaard toegepaste spoorwijdte versmald. Een nieuwe generatie locomotieven verscheen, die bovendien niet langer in Engeland, maar volgens een heel ander ontwerp van de Duitse fabrikant Borsig werden gebouwd. Na de bouw van een eerste serie, volgden 29 zwaardere locomotieven. Loc HSM 89 was er daar een van en verscheen in 1880 op het spoor. Geheel in de traditie van dit spoorwegbedrijf had de locomotief een naam: 'Nestor'. De locomotieven werden in de periode 1924-1935 buiten dienst gesteld.

Stoomlocomotief HSM 89 als Railmonument

De HSM 89 'Nestor' werd terug gebracht in de staat waarin ze in 1880 in dienst werd gesteld en bleef bewaard voor het Nederlands Spoorwegmuseum.

De locomotief is een typisch voorbeeld van een locomotief naar het ontwerp van de firma Borsig. Als een van de beide grote spoorwegmaatschappijen in ons land zette de HSM, en later de NS, deze locomotieven gedurende lange tijd in geheel Nederland in.