>> meer afbeelding

Goederenwagen 458 van de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij (RTM) behoort tot de open goederenwagens waarmee massagoederen over niet al te lange afstanden werden vervoerd. Vele honderden van deze, vrijwel identieke, open tramgoederenwagens werden eind 19e, begin 20e eeuw bij de diverse trambedrijven in dienst gesteld. De RTM 458 is het oudste, nog bestaande exemplaar in ons land.

Huidige eigendom: Stichting RTM Ouddorp


Object

Goederenwagen 458

Eigenaar

Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij (RTM)

In bedrijf

1898-1963

Railcategorie

Interlokale tram

Type / serie

Open bakwagen

In 1898 schafte de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM) een serie van tien open goederenwagens aan voor haar smalspoornet tussen de havenstad Rotterdam en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Daaronder deze wagen, die het nummer 458 kreeg. Met deze wagens werden allerhande massagoederen vervoerd en in de beginjaren van de 20e eeuw stelde de RTM nog vele tientallen goederenwagens van dit type in dienst, die iets groter waren dan de eerste serie. Het goederenvervoer per smalspoortram heeft het in dit deel van Nederland relatief lang uitgehouden, maar in 1963 reed ook bij de RTM de laatste goederentram. Wagen 458 werd toen afgevoerd.

Goederenwagen 458 representeert een belangrijke ontwikkeling in het interlokale tramverkeer: het vervoer van massagoederen over niet al te lange afstanden. Vele honderden van deze, vrijwel identieke, open tramgoederenwagens werden eind 19e, begin 20e eeuw bij de diverse trambedrijven in dienst gesteld. De RTM 458 is het oudste, nog bestaande exemplaar in ons land.
Dergelijke open goederenwagens, ook wel ‘bakwagens’ genoemd, waren vooral bedoeld voor goederen die in de open lucht konden worden vervoerd en die wel tegen een stootje konden. Landbouwproducten zoals suikerbieten, aardappelen en uien bijvoorbeeld. En steenkool, dat lange tijd dè brandstof was voor bedrijven en huishoudens.

Na de opheffing van het goederenvervoer bij de RTM in 1963 werd goederenwagen 458 overgedragen aan het Nederlands Spoorwegmuseum in Utrecht. Daar vormde hij jarenlang met een stoomlocomotief, twee rijtuigen en een gesloten goederenwagen een complete RTM-tram en hield zo de herinnering aan het befaamde tramnet op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden levend. In 1994 werd de wagen in bruikleen overgedragen aan het Museum v/h de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij in Ouddorp. Inmiddels is de wagen geheel gerestaureerd en rijvaardig gemaakt. De RTM 458 is regelmatig aan te treffen in de museum-goederentrams die hier op gezette tijden rijden.