>> meer afbeelding

Tussen 1901 en 1906 schafte de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij (RTM) een serie van 34 gesloten goederenwagens aan voor haar smalspoornet tussen de havenstad Rotterdam en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Daaronder deze gesloten goederenwagen, die het nummer 635 kreeg. Deze wagen representeert het vervoer van stuk- en bestelgoederen over niet al te lange afstanden.

Huidige eigendom: Stichting RTM Ouddorp


Object

Goederenwagen 635 van de

Eigenaar

Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij (RTM)

In bedrijf

1901-1963

Railcategorie

Interlokale tram

Type

Gesloten goederenwagen

Tussen 1901 en 1906 schafte de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij (RTM) een serie van 34 gesloten goederenwagens aan voor haar smalspoornet tussen de havenstad Rotterdam en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Daaronder deze gesloten goederenwagen, die het nummer 635 kreeg. Deze wagen representeert het vervoer van stuk- en bestelgoederen over niet al te lange afstanden.

Tussen 1901 en 1906 schafte de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij (de RTM) een serie van 34 gesloten goederenwagens aan voor haar smalspoornet tussen de havenstad Rotterdam en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Daaronder deze gesloten goederenwagen, die het nummer 635 kreeg. Omstreeks dezelfde periode stelde de RTM nog vele tientallen goederenwagens van dit type in dienst, die iets groter waren dan de eerste serie. [hrt]
Het goederenvervoer per smalspoortram heeft het in dit deel van Nederland relatief lang uitgehouden, maar in 1963 reed ook bij de RTM de laatste goederentram. Goederenwagen 635 werd toen afgevoerd.

Goederenwagen RTM 635 representeert een belangrijke ontwikkeling in het interlokale tramverkeer: het vervoer van stuk- en bestelgoederen over niet al te lange afstanden.
Met deze wagens werden vooral zaken vervoerd waarvoor tijdens het transport een 'dak boven het hoofd’ wenselijk was. Dit waren bijvoorbeeld stukgoederen die vanuit de stad naar het platteland gebracht werden en landbouwproducten, die over het algemeen in omgekeerde richting werden vervoerd.
Vele honderden van deze, vrijwel identieke, gesloten tramgoederenwagens werden eind 19e, begin 20e eeuw bij de diverse trambedrijven in Nederland in dienst gesteld. De RTM 635 is daarvan een goed herkenbare en authentieke representant.

Na de opheffing van het goederenvervoer bij de RTM in 1963 werd goederenwagen 635 overgedragen aan het Nederlands Spoorwegmuseum in Utrecht. Daar vormde hij jarenlang met een stoomlocomotief, twee rijtuigen en een gesloten goederenwagen een complete RTM-tram en hield zo de herinnering aan het befaamde tramnet op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden levend.
In 1994 werd de wagen in bruikleen overgedragen aan het Museum v/h de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij in Ouddorp. Inmiddels is de wagen geheel gerestaureerd en rijvaardig gemaakt. De RTM 635 is regelmatig aan te treffen in de museum-goederentrams die hier op gezette tijden rijden.