>> meer afbeelding

Aangeschaft in 1881, is stoomlocomotief 2 van de Rijnlandsche Stoomtramweg-Maatschappij de oudst bewaard gebleven tramlocomotief in ons land. In die tijd waren de locomotieven nog klein en licht en zo heel veel presteerden ze eigenlijk niet. Maar vergeleken met de transportmiddelen daarvoor was een stoomtram sowieso al een hele revolutie!

Huidige eigendom: Het Spoorwegmuseum


Object

Stoomlocomotief 2

Gebruiker

Rijnlandsche Stoomtramweg-Maatschappij (RSTM)

In bedrijf

1881-1933

Railcategorie

Interlokale tram

Type / serie

Eerste generatie stoomtramlocomotief

Stoomlocomotief 2 werd met vijf soortgenoten door de Rijnlandse Stoomtramweg Maatschappij (RSTM) aangeschaft voor de tramlijn Leiden - Katwijk aan Zee, die in 1881 werd geopend. Ze is van hetzelfde model als de locomotieven die in 1879 op de eerste Nederlandse stoomtramlijn van Den Haag naar Scheveningen reden! Net als deze lijn, was Leiden-Katwijk vooral belangrijk voor het toerisme, dat eind 19e eeuw langs de Nederlandse kust tot ontwikkeling kwam. De locomotieven van de RSTM gingen later naar de Noord-Zuid Hollandse Tramwegmaatschappij (NZH), waar ze nog tot eind jaren 1920 op de tramlijn Haarlem - Leiden reden. Daarna werden ze uit de dienst genomen.

Stoomlocomotief 2 van de RSTM behoort tot het oudste type tramlocomotief in ons land, dat tussen 1880 en 1900 op de Nederlandse interlokale tramlijnen in dienst werd gesteld. In die tijd waren de locomotieven nog klein en licht en zo heel veel presteerden ze eigenlijk niet. Meer dan een paar rijtuigen konden ze niet trekken en snel waren ze ook al niet: 20 km per uur was het maximum. Een hogere snelheid stond de wetgeving in die tijd trouwens ook niet toe.

Stoomlocomotief RSTM 2 als Railmonument

Stoomlocomotief RSTM 2 is een echt "oer-museumstuk". Na haar werkzaam werd in de jaren 1930 besloten deze tramloc van het eerste type voor het nageslacht te behouden. Sinds 1965 staat de locomotief opgesteld in het Nederlands Spoorwegmuseum in Utrecht, waar men haar tot op de huidige dag kan bewonderen en waar men zich ook kan verwonderen over de zeer beperkte omvang van de machine en de ruimte die het personeel werd gelaten.

Stoomlocomotief 2 van de RSTM is de alleroudste, bewaard gebleven, tramlocomotief in ons land en representeert de eerste generatie stoomtramlocomotieven. Het object heeft een A-status in het Nationaal Register Railmonumenten.