Nationaal Register Railerfgoed

Informatiepagina

Via het Nationaal Register Railerfgoed is het mogelijk allerhande gegevens op te vragen over historisch spoor- en tramwegmaterieel, dat tot het erfgoed van de Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis gerekend wordt. Daarbij wordt tevens informatie gegeven over de cultuurhistorische waarde van dit materieel, als deze informatie voorhanden is. 

Aanmelden

Wie objecten wil aanmelden voor het register, kan de volgende documenten downloaden (na het downloaden kunt u terug naar de huidige pagina via de back-button linksboven in uw browser):

  1. Toelichting invullen aanmeldingsformulier Nationaal Register Railerfgoed;
  2. Bijlage 1: Beoordelingscriteria, de criteria voor de cultuurhistorische waardering van de aangemelde historische railvervoermiddelen; deze criteria worden gebruikt door de beoordelingscommissie, maar de collectiehouder kan ze ook gebruiken bij het voorstel dat hij zelf doet voor de cultuurhistorische waarde bij zijn voordracht (zie de bovengenoemde "Toelichting invullen aanmeldingsformulier Nationaal Register Railmonumenten"; zo'n voorstel is verplicht).
  3. Bijlage 2: Stappenschema beoordeling, dat wordt gebruikt als hulpmiddel bij de beoordelingen door de commissie, maar ook hier kan de collectiehouder bij zijn voordracht gebruik van maken.
  4. Voor correcties en aanvullingen op reeds geregistreerde Railmonumenten is het document Toelichting orrigeren en aanvullen van ingevoerde gegevens beschikbaar.

Verder zijn voor de cultuurhistorische waardestelling van belang de overzichten van "belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis van het railvervoer in Nederland". Representanten van dergelijke ontwikkelingen maken kans op een A-status in het register en deze ontwikkelingen in de geschiedenis van het Nederlandse railvervoer zijn dan ook integraal onderdeel van de beoordelingscriteria.
Deze overzichten zijn vastgesteld door de beoordelingscommissie en ze worden per railcategorie weergegeven op de volgende web-pagina's van het Virtueel Railmuseum (op deze pagina's even naar beneden scrollen om bij de overzichten te komen):

Achtergronden

Het Nationaal Register Railmonumenten is in opdracht van de vereniging Historisch Railvervoer Nederland (HRN) in de jaren 1998 t/m 2005 ontwikkeld door de Stichting Service- en Adviesbureau Industrieel Erfgoed Nederland (Stabien). De daadwerkelijke cultuurhistorische waardestelling vond plaats door een Beoordelingscomissie, bestaande uit deskundigen op het gebied van railhistorie en cultureel erfoed. Deze commissie werd begeleid door een evenzeer deskundige Klankbordgroep, samengesteld vertegenwoordigers van HRN-leden.

Op 1 januari 2007 heeft Cultuurwerk | Max Popma Erfgoedprojecten het beheer van het register in opdracht van HRN overgenomen van Stabien, één en ander begeleid en waar nodig aangestuurd door de "Sectie Beheer" van HRN. Procedures en methoden zijn daarbij niet fundamenteel veranderd, maar jaarlijks waar nodig bijgestuurd.

Zie voor de actuele samenstelling van de Beoordelingscommissie en de Sectie Beheer dit document.

Sinds 2007 zijn van omtrent het beheer van het Nationaal Register Railerfgoed de volgende verslagen verschenen:

Wie meer wil weten over de achtergronden van het Nationaal Register Railerfgoed, kan terecht bij de volgende documenten:

Twee interessante voordrachten voor HRN vanuit de Rijksdienst Cultureel Erfgoed:

  • Tijdens de gezamenlijke zitting van de Beoordelingscommissie en de Sectie Beheer op 8 november 2016 bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort gaf Arjen Kok van deze dienst een boeiende introductie op het thema authenticiteit, reconstructie en replica. Deze is hier als PDF te openen en te downloaden.
  • En tijdens de algemene ledenvergadering van 5 maart 2016 lichtte hij een aantal belangrijke actuele ontwikkelingen in de erfgoedwereld toe, waaronder het fenomeen behoud door ontwikkeling. Ook deze toelichting is als PDF te openen en te downloaden.